Werkwijze

Vanuit welke visie werk ik?
Kinderen geven op hun Eigen Wijze aan op welke manier zij het beste geholpen kunnen worden. Ieder kind heeft tenslotte een geheel EIGEN WIJSheid.
Ieder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. Ik bekijk uw kind vanuit zes verschillende invalshoeken tegelijk;

  • Medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten;
  • Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt;
  • Gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag;
  • Psycho-analytische therapeuten richten de aandacht op het onverwerkte verleden;
  • Systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om het kind te helpen;
  • Transpersoonlijk gerichte therapeuten helpen om beter contact te krijgen met de bestaansgrond, de oorsprong van de mens.

Bovenstaande therapie-modellen hebben ieder hun tekortkomingen. In het belang van uw kind selecteer ik uit de verschillende methoden, die interventies die voor uw kind van belang zijn. Immers uw kind staat centraal en niet de methodiek of visie van de therapeut.

Werkwijze
U kunt zich op eigen initiatief of na verwijzing van een leerkracht, arts, etc. aanmelden voor de therapie.
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zonder toestemming van ouders aanmelden voor de therapie.
Er wordt gebruik gemaakt van spontane momenten om verschillende interventies te doen. Zoals werken met visualisaties, sprookjes, therapeutisch spel, metaforen en verhalen, suggestie-therapie, imaginatietechnieken, EMDR-therapie, enz.

Uitgangspunt is steeds dat uw kind op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft, die hem of haar kunnen helpen te bereiken wat hij of zij wil.We werken dus spelenderwijs, aansluitend bij de belevingswereld van uw kind.

De sessies met uw kind duren 45 minuten. De oudergesprekken duren zo lang als nodig is (met een maximum van 1,5 uur). De sessies worden vastgelegd op camera, zodat er geen aantekeningen gemaakt hoeven te worden tijdens de gesprekken en de therapeut zich kan concentreren op het gesprek en het spel. De opnames zijn niet ter inzage voor derden (privé kind).