Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut (of die van uw kind), een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst). Derhalve wordt bij iedere behandelovereenkomst een privacy document toegevoegd. Een document betreffende het omgaan met uw privacy.

Voor kinderen tot 16 jaar:  privacy document

Voor volwassenen           : privacy document